دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

اصطلاح ضد آب به صورت کلی دارای معنایی زیادی میباشد. این اصطلاح میتواند در مورد طیف گسترده ای از محصولات مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی نمی توان هیچگونه پوشش مناسبی را به شکل مطلق ضد آب درنظر گرفت. ولی میتوان درجه مقاومت آنها در مقابل نفوذ آب را مورد برسی قرارداد.
این مقاومت از راه استاندارد IP مورد بررسی قرار میگیرد. این استاندارد مشخص میکند هر پوشش تا چه مقداری میتواند در مقابل نفوذ آب از خود مقاومت نشان دهد.
دوربین های ضد آب به طور کلی IP بالاتر از 65 دارند. پوششی با این درجه از مقاومت می تواند از نفوذ آب باران از دوربین جلوگیری کند.
اگر که به دنبال پوششی هستید که بتواند از دوربین در داخل آب محافظت کند میبایست از پوشش های با IP بالاتر از 89 استفاده کنید که البته دارای مشخصات و ویژگی های به خصوصی میباشند.

آزمایش ضد آب بودن دوربین چگونه انجام میشود؟

استاندارد IP تست های خاص مربوط به خود دارد که به صورت کامل مطابق با قوانین طرح شده صورت میگیرد. از آنجایی کهدوربین های مداربسته اکثرا استاندارد IP66 را دارند برای تست آنها میبایست بعد از پوشاندن بخش دوربین (قسمت نصب شدن دوربین به دیوار یا سقف) با پمپ های فشار قویی از جهات مختلف آب را برای مدتی مشخص به سمت دوربین می پاشند و اجرای این تست نباید اختلالی در کارکرد دوربین ایجاد کند.

آیا میشود دوربین های مداربسته ضد آب را در آب معلق کرد؟

جواب خیر است. دوربین های مداربسته ضد آب معمولا دارای استاندارد IP66 میباشند. دوربین هایی که این استاندارد را دارا هستند  را می توان با آب فشارقوی از هر سمت بشوئید ولی معلق کردن دوربین در آب به احتمال زیاد موجب خراب شدن دوربین خواهد شد. البته دوربین هایی با استاندارد IP67 هم داریم که می توان انها را به مدت کمی در آب معلق نگه داشت.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها